Meer bomen en minder ruimte voor auto's in buurt van school de zonnebloem !

Momenteel zijn al de straten in de Casablanca wijk tweerichtingsverkeer voor auto's. Wanneer we de Lijsterlaan, Distelvinkenstraat, Duivenstraat en Ortolanenstraat allemaal éénrichtingsverkeer maken voor auto's dan is er minder ruimte nodig voor de auto's en kunnen er langs weerszijden van de straten mooie bomen geplaatst worden. (Bvb Platanen). Tussen de bomen en de auto's is er dan veilige ruimte voor fietsers en voetgangers. De wijk gaat er veel aangenamer door worden en bovendien ook veel veiliger voor de leerlingen van school de Zonnebloem!