Hoe is het panel gevormd?

We stelden het burgerpanel samen met een loting in twee stappen. Door met deze loting te werken, weerspiegelt het panel de inwoners van Kessel-Lo.

Stap 1

We kozen willekeurig uit het bevolkingsregister 2000 Kesselaars, die 18 jaar of ouder zijn. Via een brief werden zij uitgenodigd om in het burgerpanel te zitten. Tot 21 februari konden deze 2000 mensen reageren en aangeven of ze zich al dan niet kandidaat stelden.
In deze fase hielden we al rekening met leeftijd en geslacht.

Kessel-Lo (totaal aantal inwoners 18+ = 24.115)

Man

Vrouw

48,29%

51,71%

11.645

12.470

18 - 25 jaar

26 - 45 jaar

46 - 65 jaar

66 jaar +

18 - 25 jaar

26 - 45 jaar

46 - 65 jaar

66 jaar +

1483

4621

3536

2005

1515

4714

3678

2563

6,15%

19,16%

14,66%

8,31%

6,28%

19,55%

15,25%

10,63%

Steekproef 2.000 inwoners

123

383

293

166

126

391

305

213

 

Stap 2

Van alle inwoners die we uitnodigden, stelden 148 zich ook werkelijk kandidaat. Om uit deze groep 25 panelleden te kiezen, hielden we een tweede loting.

Hoe verliep de loting in stap 2?

De standaardcriteria voor een burgerpanel zijn:

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Opleiding
Daarnaast keken we ook naar extra eigenschappen of criteria die relevant zijn voor dit traject:
  • Woonplaats
  • Woningtype
  • Belangrijkste vervoersmiddel

Eerst gingen we na hoe deze eigenschappen verdeeld zijn bij de inwoners van Kessel-Lo. Met andere woorden: wie woont er nu precies in Kessel-Lo en hoe?

Waar haalden we cijfers over die verdelingen?
  • Geslacht en leeftijd: data van dienst burgerzaken
  • Geografische spreiding en woningtype: GIS (Geografisch Informatie Systeem) van dienst Data en GIS
  • Scholingsgraad en belangrijkste vervoersmiddel: cijfers van meest recente stadsmonitor

Die verdelingen moesten ook terugkomen in het panel. Daarom vroegen we aan iedereen die zich kandidaat stelde om een lijst in te vullen over deze eigenschappen. Al die eigenschappen en de verdelingen in Kessel-Lo voegden we toe in een computerprogramma. Het programma koos één voor één personen uit de lijst en ging na aan welke kenmerken deze persoon voldeed.

Het programma begon met de groepen die het minst vertegenwoordigd zijn om zo steeds uit een zo groot mogelijke groep personen te loten. Het programma bleef lopen tot er 25 personen geselecteerd waren en er voldaan was aan alle gestelde criteria. 

Dit proces verliep anoniem want de namen werden vervangen door een nummer. Pas toen de loting afgerond was, werden de namen weer zichtbaar.  

In de tabel hieronder zie je met welke verdelingen het burgerpanel is samengesteld:

 

  

Verdeling in Kessel-Lo 

Aantal burgerpanel 

Geslacht 

  

  

Man 

48% 

12 

Vrouw 

52% 

13 

Geografische spreiding 

Woont aan station/steenwegen 

12% 

Woont in Kessel-lo 

88% 

22 

Leeftijd 

  

  

18-25 jaar 

12% 

26-45 jaar 

39% 

10 

46-65 jaar 

30% 

66+ jaar 

19% 

Opleidingsniveau 

  

  

Laaggeschoold 

40% 

10 

Hooggeschoold 

60% 

15 

Belangrijkste vervoersmiddelen 

  

  

Te voet 

7% 

Fiets 

32% 

Openbaar vervoer 

26% 

Auto 

33% 

Woningtype 

  

  

Woning 

72% 

18 

Appartement/Andere 

28% 

 

Heb je nog vragen, contacteer ons.