Het burgerpanel

De komende twee jaar willen de stad en Leuven 2030 de openbare ruimte van Kessel-Lo herdenken sámen met de inwoners van Kessel-Lo. Enerzijds gaan we te rade bij de brede Kesselse bevolking, anderzijds komen we ook intensief samen met een vaste groep van 25 inwoners: het burgerpanel.

Wat doet het burgerpanel?
Het burgerpanel bestaat uit 25 inwoners, geloot uit de Kesselse bevolking. Een jaar lang zullen we regelmatig samenkomen. We gebruiken de bevindingen en ideeën van alle inwoners van Kessel-Lo. Die combineren we met de kennis van experten. Zo komen we met het burgerpanel tot aanbevelingen voor het schepencollege en dragen we bij aan concrete plannen, waaronder een mobiliteitsplan.

Waarom een burgerpanel?
Het burgerpanel vormt de plaats waar verschillende meningen samenkomen en er in groep aan een toekomstvisie wordt gewerkt. Het is een vernieuwende manier om samen met de burgers stad te maken. Gemeenteraadsleden zetelen niet in het burgerpanel.

Waarom precies 25 burgers?
Het burgerpanel bestaat uit 25 burgers omdat dat een haalbaar aantal is. Het zorgt voor diverse meningen en visies. Tegelijk is het werkbaar tijdens vergaderingen die (door corona) in een digitale omgeving zullen doorgaan.

Hoe wordt het panel gevormd?
Uit alle inwoners van Kessel-Lo, die 18 jaar of ouder zijn, hebben we 2.000 inwoners geloot. Die kregen een brief in de bus. Zij konden zich tot 21 februari 2021 kandidaat stellen. Uit alle kandidaatstellingen werden 25 personen geloot. We streven naar een gevarieerde samenstelling evenwichtig verdeeld volgens leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, meest gebruikte vervoersmiddel, woonplaats en woningtype. Zo krijgen we een eerlijk, globaal beeld van de mening(en) van alle Kesselse inwoners. Een gedetailleerde toelichting over de verdeling vind je hier.

Heb je nog vragen, contacteer ons of neem alvast een kijkje bij de veelgestelde vragen.