De loting in detail

Het gebruik van loting biedt de mogelijkheid om diversiteit in de groep te garanderen. Het burgerpanel mag niet bestaan uit fietsende senioren of een groep bewoners uit dezelfde buurt. Om deze groep zo divers mogelijk samen te stellen, is er in twee stappen gewerkt. Voor elk van de stappen wordt er met loting gewerkt. 

Stap 1

2000 Kesselaars zijn willekeurig getrokken uit het bevolkingsregister. Ze zijn allen 18 jaar of ouder. Deze groep is met een briefpakket aangeschreven om zich kandidaat te stellen. Tot 21 februari kunnen deze 2000 mensen reageren en zich kandidaat stellen. 
Om tot een diverse groep te komen is in deze fase al rekening gehouden met de criteria leeftijd en geslacht.  

Kessel-Lo (totaal aantal inwoners 18+ = 24115)

Man

Vrouw

48,29%

51,71%

11645

12470

18 - 25 jaar

26 - 45 jaar

46 - 65 jaar

66 jaar +

18 - 25 jaar

26 - 45 jaar

46 - 65 jaar

66 jaar +

1483

4621

3536

2005

1515

4714

3678

2563

6,15%

19,16%

14,66%

8,31%

6,28%

19,55%

15,25%

10,63%

 

 

 

 

 

 

 

 

Steekproef 2000 inwoners

123

383

293

166

126

391

305

213

Stap 2

Op basis van alle kandidaatstellingen wordt een tweede keer geloot met alle voorziene criteria. Deze criteria zijn leeftijd, geslacht, opleiding, woonplaats, woningtype en belangrijkste vervoersmiddel. Een aantal van deze criteria zijn uit het bevolkingsregister gehaald, anderen gaven de kandidaten mee in hun kandidaatstelling.

Om ervoor te zorgen dat de 25 bewoners de diversiteit van Kessel-Lo vertegenwoordigen, wordt er gekeken hoe de criteria verdeeld zijn in Kessel-Lo. Voor het criterium van vervoersmiddel wordt er gezorgd dan alle vervoersmiddelen aan bod komen. Deze verdelingen worden samen met de criteria ingevoegd in een computerprogramma. Het programma trekt één voor één personen en kijkt aan welke criteria deze persoon voldoet. Het programma begint met de groepen die het minst vertegenwoordigt zijn om zo steeds uit een zo groot mogelijke groep personen te loten. Dit blijft zo verder loten tot dat er 25 personen zijn en er voldaan is aan alle gestelde criteria.

Omdat deze tweede loting complex is, wordt er gebruik gemaakt van een algoritme in de programmeertaal R. Dit algoritme is volledig open-source en gemaakt door Yves Dejaeghere, coördinator van de G-1000. 

Wanneer deze tweede loting heeft plaatsgevonden, worden ook deze tabellen toegevoegd aan deze pagina.