Trajectfasen

‘Vorm 3010’ is een twee jaar durend participatietraject in verschillende fasen. Ontdek hier hoe de komende twee jaar eruitzien.

Fase 1: bevragen

Hoe kijk jij naar de openbare ruimte?

Van 8 februari tot 8 maart bevragen we alle inwoners van Kessel-Lo via een online bevraging. We nodigen je uit om jouw mening te geven over negen stellingen. Daarnaast vragen we je om jouw ideale Kessel-Lo vorm te geven met onze simulator. Geef je vooral ruimte aan verplaatsing of eerder aan vergroening of ontmoeting? En hoe combineer je die elementen? We presenteren je jouw eindbeeld van een fictieve wijk in Kessel-Lo.

Vervolgens buigt een burgerpanel van 25 via loting gekozen Kesselaars zich over de resultaten van de bevraging. Zij stellen 10 prioriteiten op voor de toekomst van Kessel-Lo.

Fase 2: ideeën genereren

Hoe bouwen we het Kessel-Lo van morgen?

Binnen de krijtlijnen van de samenvatting die het burgerpanel maakte, wordt de brede Kesselse bevolking in april 2021 opnieuw bevraagd. Enerzijds vragen we de Kesselaars om hun ideeën en inspiratie te delen over het ideale openbaar domein. Anderzijds gaan we ook op zoek naar knelpunten en opportuniteiten die zich vandaag al aandienen in Kessel-Lo.  Ideeën kan je hier indienen tot en met 9 mei.

Op basis van die bijkomende input van de Kesselse bevolking en samen met experts, formuleert het burgerpanel concrete doelstellingen voor de nieuwe vorm van Kessel-Lo. Ook het studiebureau dat instaat voor de opmaak van een (deel)mobiliteitsplan voor Kessel-Lo zit mee aan tafel.

Fase 3: experimenteren

Samen gaan we aan de slag

Aan het begin van de zomer 2021 kunnen straten en buurten tijdelijke proefopstellingen aanvragen in het openbaar domein. Denk bijvoorbeeld aan snelheidsremmende maatregelen of een leefstraat. In het najaar volgt er dan feedback: welke voorstellen zijn haalbaar en hoe zullen we ze uittesten? Vanaf 2022 testen we samen met bewoners de nieuwe vorm van Kessel-Lo uit. Zo onderzoeken we wat goed werkt, en wat minder. Nadien bekijken we of de experimenten succesvol waren en of we ze voor een langere tijd of permanent kunnen invoeren.  

Ondertussen werkt het studiebureau verder aan een mobiliteitsplan voor heel Kessel-Lo. Hiervoor worden in het najaar 2021 nog terugkoppelingsmomenten voorzien om feedback te verzamelen bij de Kesselaars.

Fase 4: plannen

Een plan voor het openbaar domein van Kessel-Lo

In maart 2022 wordt het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo voorgesteld. Binnen de krijtlijnen van dit plan worden de experimenten uit fase 3 voortgezet. Ze vormen de basis voor de structurele implementatie van het mobiliteitsplan, aangezien dat plan niet onmiddellijk kan uitgerold worden. Na een grondige evaluatie van de experimenten volgen ten slotte aanbevelingen voor het schepencollege. We spreken ons niet enkel uit op het vlak van mobiliteit, maar ook over ontmoeten en klimaatambities voor het Kessel-Lo van de toekomst. Op die manier bekijken we of de experimenten blijvend deel kunnen uitmaken van Kessel-Lo.