10 prioriteiten voor het Kessel-Lo van morgen

Het laatste weekend van maart stelden 25 Kesselaars in het gelote burgerpanel 10 prioriteiten op voor de toekomst van Kessel-Lo. Hiervoor keken ze naar de resultaten uit onze grote bevraging waarin maar liefst 3.619 inwoners van Kessel-Lo en omstreken hun mening deelden over de ideale straten, pleinen en buurten. Na uitvoerig overleg, stemde het panel op 10 belangrijke prioriteiten voor Kessel-Lo.

Daarna bevroegen we opnieuw alle Kesselaars voor inspiratie en ideeën om deze werkpunten te realiseren. Als Kessel-Lo inzet op deze werkpunten, hoe zou jouw ideale openbaar domein er dan uitzien? Tot en met 9 mei 2021 kon je jouw ideeën insturen om deze prioriteiten uit te werken.

Met jullie inspiratie en ideeën bepaalt het burgerpanel vanaf nu samen met experten concrete doelstellingen voor de nieuwe vorm van Kessel-Lo. Ook het studiebureau dat een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo maakt, zit mee aan tafel.

Je vindt de 10 prioriteiten die het burgerpanel opstelde en jullie ideeën om die uit te werken hieronder.

Het burgerpanel van Kessel-Lo wil...

 

... op drukke wegen de verkeersstromen van zwakke weggebruikers scheiden (op een innovatieve manier, bijvoorbeeld meerdere niveaus in de hoogte)

 
... inzetten op mobipunten (punt om over te stappen van vervoermiddel), zowel in omliggende gemeenten als in Kessel-lo zelf. Dit is gekoppeld aan bekendmaking en toegankelijkheid, niet alleen voor de Leuvenaar.
 
... meer inzetten op uitwisseling van culturen en generaties.

 
... maximaal inzetten op plaatselijk verkeer (versus doorgaand verkeer) en het scheiden van verkeersstromen.
 
... maximaal inzetten op bomen.

 
... inzetten op het nuttig, lokaal gebruik van regenwater en opgepompt grondwater.
 
... meer aandacht voor voetgangers en het onderscheid met fietsers.
 
... inzetten op toegankelijke waterbeleving.

 
... inzetten op energie-efficiënte toepassingen in het openbaar domein.
 
 
... een Kessel-Lo dat in de eerste plaats een woonomgeving is, waar groen en leefbaarheid/comfort voorop staan.

 

Benieuwd naar wat er nog zal volgen? Bekijk het traject hier in detail.