Jouw input voor het mobiliteitsplan

De stad werkt aan een nieuw mobiliteitsplan voor Kessel-Lo. Daarom kan je tot en met 9 mei 2021 verbeterpunten melden.
 

Waarom een andere aanpak?

  • We willen het verkeer veiliger maken.
  • We willen sluipverkeer in woonstraten terugdringen. 

Overzichtskaart 

Bekijk de overzichtskaart met de grote mobiliteitsuitdagingen.
Die uitdagingen (aangeduid in het blauw op de kaart) verzamelden we via meldingen, buurtcomités en online participatie. Ook verbeterpunten die via Vorm 3010 binnenkwamen, zijn aangeduid.

Als er voor jou nog verbeterpunten ontbreken, kan je ze hieronder delen. Deze punten verschijnen in het zwart op de kaart.

Deel jouw verbeterpunt over:

 

 

Timing


Mei 2021
Het ontwerpteam verwerkt de verbeterpunten.
Juni - september 2021
Het ontwerpteam werkt een aantal scenario’s rond mobiliteit uit, in overleg met het burgerpanel. Er komt een (digitaal) infomoment voor inwoners, waarna inwoners feedback kunnen geven.
Oktober 2021
We stellen een voorkeurscenario voor aan de inwoners van Kessel-Lo. Daarop kunnen inwoners feedback geven.
• November - december 2021
We werken het mobiliteitsplan af voor Kessel-Lo.
Begin 2022
We leggen het mobiliteitsplan voor aan de gemeenteraad.
• Na goedkeuring
Nadat het mobiliteitsplan is goedgekeurd, kunnen concrete maatregelen worden
uitgerold.