Terug naar overzicht

Prioriteit 6

Als we ons regenwater en opgepompt grondwater lokaal en nuttig willen gebruiken, hoe zouden de ideale pleinen, straten en parken er dan uitzien? Hoe doen we dat? Welke ideeën heb je om dat te realiseren?

Deze ideeën werden ingediend