Trajectfasen

‘Vorm 3010’ is een twee jaar durend participatietraject om met inwoners plannen te maken voor Kessel-Lo. Samen formuleren we beleidsadviezen over de straten, pleinen en buurten van de toekomst. We denken ook mee na over het nieuwe mobiliteitsplan. Dat doen we door op geregelde momenten elke inwoner de kans te geven om deel te nemen, bijvoorbeeld door hun mening te vragen. Met hun input gaat een geloot burgerpanel van 25 Kesselaars telkens aan de slag.

Zo hopen we heel snel verandering te brengen in de straten, buurten en pleinen. Waarom is die verandering nodig? Omdat ook in Kessel-Lo de bevolking groeit, de verkeersdrukte toeneemt en de zomers heter en droger worden.

Fase 1: bevragen

Februari – maart 2021

Wat vroegen we aan jou?
We hielden een grote online bevraging bij de inwoners van Kessel-Lo over de openbare ruimte.

Resultaat
Enerzijds wilden we Kesselaars aan het denken zetten over hun buurt. De resultaten uit de bevraging goten we in een samenvatting. Anderzijds wilden we input verzamelen voor het burgerpanel. Het panel bogen zich over de resultaten en stelden 10 prioriteiten op voor Kessel-Lo.

Fase 2: ideeën verzamelen

April  –  juni 2021

Wat vroegen we aan jou?
Die prioriteiten gaven we terug aan de Kesselaars. Hoe zouden zij deze prioriteiten uitwerken in hun buurt? We zochten niet alleen inspiratie, maar ook concrete verbeterpunten voor mobiliteit.

Wat willen we bereiken?
Met alle input bepaalt het burgerpanel samen met experts nu doelstellingen. Zo kiezen we hoe we de reeds opgestelde prioriteiten willen invullen. Ging de prioriteit over meer bomen in Kessel-Lo, dan leggen we nu vast hoeveel bomen of welke soorten we precies willen.

Vanuit die doelstellingen, kijkt het burgerpanel naar ruwe scenario’s voor mobiliteit. Met alles wat ze geleerd hebben het afgelopen jaar, werken ze samen met een studiebureau aan verschillende scenario’s voor het mobiliteitsplan. Het panel toetst die scenario’s af aan alle opgestelde doelstellingen en kijkt hoe we zoveel mogelijk doelstellingen waar kunnen maken.

Fase 3: plannen

Oktober 2021 – maart 2022

Wat vragen we aan jou?
In oktober presenteren we je alle scenario’s van het burgerpanel en het studiebureau. Daarop kan je feedback geven. Het burgerpanel en het studiebureau verwerken die feedback in een voorkeursscenario. Het bureau werkt dit uit tot een plan dat we in januari 2022 aan je voorstellen.

Wat willen we bereiken?
We willen een plan voor Kessel-Lo opstellen dat rekening houdt met mobiliteit, maar ook met alle andere prioriteiten en doelstellingen. Daarom stelt het burgerpanel beleidsadviezen op, die rekening houden met alle input. In maart 2022 moeten deze adviezen dan tot een beslissing leiden over het mobiliteitsplan.

Fase 4: Samen aan de slag

November 2021 – september 2022

Wat vragen we aan jou?
Zodra die doelstellingen en de eerste voorkeursscenario’s er liggen, kan je binnen die lijnen (tijdelijke) proefopstellingen aanvragen voor je straat of buurt. Stel dat jouw straat een woonerf wordt, dan kan je mee nadenken over snelheidsremmende maatregelen of een leuke ontmoetingsplaats of stukje groen inrichten. Vanaf 2022 testen we zo samen met jou de nieuwe vorm van Kessel-Lo uit.

Wat willen we bereiken?
We onderzoeken samen wat goed werkt en wat minder. Nadien bekijken we of we de nieuwe invullingen voor een langere tijd of permanent kunnen invoeren. Ook willen we op deze manier sneller echte veranderingen in de straten brengen.