Waarom dit participatietraject?

Kessel-Lo staat niet stil. Ook hier groeit de bevolking, komen er scholen en huizen bij, neemt de verkeersdrukte toe en worden de zomers heter en droger. Hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte mee-evolueert, zodat Kessel-Lo aangenaam, plezierig en gezond blijft om te wonen? 

Eén ding is zeker: als we het openbaar domein van Kessel-Lo willen vormgeven, dan moeten we dat samen met alle inwoners doen. Want niemand die beter weet hoe ‘hun’ straten, pleinen en parken aantrekkelijker kunnen worden, dan de Kesselaars zelf.

Daarom zijn stad Leuven en Leuven 2030 gestart met het twee jaar durend participatietraject ‘Vorm 3010’. Dat gaat nog een stap verder dan ‘Leuven maak het mee’, het online platform waar inwoners ideeën voor de stad kunnen indienen. Via Vorm 3010 maken de Kesselaars intensief samen plannen en testen ze die plannen ook écht uit in de openbare ruimte. Dat alles vormt bovendien de input voor het nieuwe mobiliteitsplan van Kessel-Lo, dat straffer zal zijn omdat het wordt afgestemd op het ruimere beeld dat Vorm 3010 biedt.

Met deze aanpak willen de stad en Leuven 2030 meer dan ooit sámen met inwoners ‘stad maken’. Het doel: op de best mogelijke manier ruimte geven aan duurzame mobiliteit, meer biodiversiteit en een aantrekkelijke openbare ruimte.