Partners

Vorm 3010 is een doorgedreven samenwerking van stad Leuven en Leuven 2030, met de steun van EIT Climate-KIC.

Stad Leuven

Stad Leuven heeft wil een zorgzame, groene en welvarende stad zijn. Een warme plek, waar iedereen zich thuis kan voelen.

Bovendien wil Leuven een toonbeeld zijn van hoe steden uitdagingen krachtdadig en slim aanpakken. De stad doet dat in samenwerking, met zoveel mogelijk geëngageerde en betrokken inwoners, organisaties, kennisinstellingen en ondernemers.

Verder heeft Leuven de ambitie om een van de steden te zijn die aan de kop van het peloton rijdt, door in te zetten op vernieuwing en experiment. Leuven heeft alles in huis om een labo te zijn voor de toekomst en te tonen hoe het anders kan, door een hoopvolle toekomst vandaag al zichtbaar te maken.

 Leuven 2030

Leuven 2030 heeft als missie om samen met haar partners tot een duurzaam, klimaatvriendelijk, veerkrachtig en leefbaar Leuven te komen. 

Dat doet Leuven 2030 door een sterk netwerk te ontwikkelen, door betrokkenheid, draagvlak en participatie te verhogen, door kennis en innovatieve praktijken te bundelen en aan te reiken, en door financiële en sociale structuren op te zetten. Zo wil de vzw een vruchtbare bodem creëren voor impactvolle klimaatneutrale initiatieven.

EIT Climate-KIC


EIT Climate-KIC is een kennis- en innovatiegemeenschap die zich inzet om projecten en processen, die de samenleving op weg helpen naar een klimaatneutrale, koolstofvrije toekomst, te ondersteunen met expertise en financiële middelen. Het maakt onderdeel uit van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) van de Europese Unie.

Via hun partnerschap met EIT Climate-KIC werken stad Leuven en Leuven 2030 samen met 7 klimaatambitieuze Europese steden (waaronder Kopenhagen, Wenen, Amsterdam, Madrid en Milaan) om te onderzoeken hoe snelle systeemtransformaties mogelijk kunnen worden gemaakt.